- Advertisement -ad image

ވޯލްޑްކަޕަށް ފަހު ނެދަރލެންޑްސް ޓީމުގެ މެނޭޖަރު ބަދަލުކުރާނެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކުރިއަށް އޮތް ފީފާ ވޯރލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ފަހު ނެދަރލޭންޑްސްގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރު ބަދަލުކުރާނެ ކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިހާރު ނެދަރލެންޑްސް ޓީމުގެ މެނޭޖަރުގެ ގޮތުގައި ހުރީ ލުއިސް ވެންގާލްއެވެ. ނަމަވެސް ވޯލްޑްކަޕަށް ފަހު 2023 ވަނަ އަހަރު އެގައުމުގެ ޓީމުގެ މެނޭޖަރު ކަމާއި ހަވާލުވާނީ ރޮނާލްޑް ކޮއިމަންއެވެ.

ރޮނާލްޑް ކޮއިމަން މިހާރު ހުރީ ބާސެލޯނާގެ މެނޭޖަރުގެ މަގާމުގައެވެ. ކޮއިމަންގެ މި އައު ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން ނެދަރލޭންޑްސް ތީމުގެ މެނޭޖަރުގެ ގޮތުގައި އޭނާ 2024 ގައި އިންނަ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތައި 2026ގައި އޮން ވޯލްރޑް ކަޕްވެސް ބަލަހައްޓާނެއެވެ.

މި ނިންމާ ގުޅިގެން ކޮއިމަން ބުނެފައިވަނީ ނެދަރލޭންޑްސްގެ ޓީމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ލިބޭނެ އުފަލެއް ކަމަށާއި މީގެ ކުރިންވެސް އެޓީމުގައި ހުރެގެން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވިފައިވާތީ މިކަމުގައި ދެންވެސް ބޮޑު އުއްމީދެއް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ