- Advertisement -ad image

ބައިބަލާ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކްލަބް އޯ ވަން އޯ އަށް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފިތުރު އީދާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައިބަލާ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކްލަބް އޯ ވަން އޯ ހޯދައިފިއެވެ. އެޓީމް އަށް ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުނީ ކްލަބް ޓީނޭޖް އާއި ވާދަކޮށެވެ. ކްލަބު ޓީނޭޖް ފައިނަލަށް ދިޔައީ ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ވާދަކޮށެވެ. ކްލަބް އޯ ވަން އޯ ފައިނަލަށް ދިޔައީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ވާދަކޮށެވެ.

މިއަހަރުގެ މިސްޓަރ ބައިބަލާ އަކަށް ހޮވުނީ ކްލަބް ޓީނޭޖުގެ އަސްލަމް ވަހީދުއެވެ.

މިއަހަރުގެ ބައިބަލާ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސް ކުޅުންތެރިންނަކީ

އިބްރާހިމް ޝަމްވީލް، ކްލަބް އީގަލްސް، ހަސަން ތައުހީން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް، ހާމިދު ރަޝީދު ކްލަބް ޓީނޭޖް، އަލީ ވިޝާން ކްލަބް އޯ ވަން އޯ އަދި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ކްލަބް ޓީނޭޖްއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ