- Advertisement -ad image

ރަމަޟާންމަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ވަމުންދާ ތައްޔާރީތައް!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރަސްމީކޮށް ނިންމާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 6:30 ގައި ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރުމަށެވެ.


ސުދައިރުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ސާޗް ޕާޓީގެ އިސްވެރިޔަކީ ޗީފް އެސްޓްރޮނޮމާ ޑރ އަބްދުﷲ ޚުދާއިރީއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފައިވަނީ، 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ މިރޭ 20:30 ގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

ފަލަކީ ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ 23 މާރިޗުވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ