test
- Advertisement -ad image

ރޯދަމަހު އެސްޓީއޯއިން ފިޔާ ކިލޯއެއް ވިއްކާނީ 9 ރުފިޔާ އަށް!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހު އެސްޓީއޯއިން ފިޔާ ކިލޯއެއް ވިއްކާނީ 9 ރުފިޔާއަށް ކަމަށް ބުނެފިއެވެ.
އެސްޓީއޯއިން މިއަދު ވަނީ ރޯދައަށް ހާއްސަކޮށް ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވި ވިއްކާ އަގުތައް އާއްމުކޮށްފައެވެ.
އެގޮތުން ފިޔާ ބަސްތާއެއް ވިއްކަނީ 180 ރުފިޔާ އަށެވެ.
އަލުވި ކިލޯއެއް 11 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާއިރު އެސްޓީއޯއިން އަލުވި ބަސްތާއެއް 250 ރުފިޔާއަށް ގަންނަން ލިބޭނެއެވެ.

ބިހެއް 1 ރުފިޔާ 75 ލާރިއަށް ވިއްކާއިރު ބިސް ކޭހެއް ވިއްކަނީ 320 ރުފިޔާއަށެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ އުންމީދަކީ މި ރޯދަމަހުވެސް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ތަކެތި، މެދުކެނޑުމެއްނެތި، ހެޔޮ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.


ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ