- Advertisement -ad image

ސްކޫލް ބަންދާއި ދިމާކޮށް މޯލްޑިވިއަން އިން ފްލައިޓްތައް އިތުރުކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސްކޫލް ބަންދާއި ދިމާކޮށް މޯލްޑިވިއަން އިން ފްލައިޓްތައް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފި އެވެ.

ބަންދާއި ދިމާކޮށް ފްލައިޓްތަކުން ދަތުރުފަތުރުކުރަން ޖާގަ ނުލިބޭ ވާހަކައަކީ އަބަދުވެސް ރައްޔިތުން ކުރާ ޝަކުވާ އެކެވެ.

މިކަމަށް ހައްލު ހޯދައިނުމަށް ޤައުމީ އެއާލައިނުން ވަނީ ފްލައިޓްތަކުގެ ޝެޑިއުލްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް ދަތުރުކުރާ ފްލައިޓްތައް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. 

އެގޮތުން ފަރެސްމާތޮޑާ، ތިމަރަފުށި، ގަން، ފުވައްމުލަށް، ހޯރަފުށި، ކައްދޫ، ފުނަދޫ، ހަނިމާދޫ، ކުޅުދުއްފުށ އަށް އިތުރު ފްލައިޓްތަކެއް ޝެޑިއުލް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ފްލައިޓްތައް އިތުރުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އޭޕްރީލް 29 އިން މެއި 26ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ

This will close in 5 seconds