Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމް ކެނޑުނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން: މެޓާ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފޭސްބުކް، މެސެންޖާ އަދި އިންސްޓަގްރާމް ދަށަށް ދާން ޖެހުނު ޓެކްނިކަލް މައްސަލަހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މެޓާއިން ބުނެފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ރޭ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ގަޑިއިރު ވަންދެން އެ ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުން ނުކުރެވުނެވެ. ވެބްސައިޓްތަކާއި އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ލޮގިންވާން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް އޮޓޯއިން ލޮގް އައުޓްވުމާއި ފީޑް ރިފްރެޝް ނުކުރެވުމުގެ މައްސަލަވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.

މެޓާ އިން ވަނީ މި މައްސަލަ ދިމާވި މީހުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދި، ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޓްރެކިން ވެބްސައިޓް ޑައުންޑިޓެކްޓަރ އިން ވަނީ މި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ހިދުމަތް ކެނޑުމުގެ އަސަރު ގިނަ ގައުމުތަކަކަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މެޓާގެ ޕްލެޓްފޯމްތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ޕްލެޓްފޯމްތަކެވެ. ފޭސްބުކްގައި މަހަކު ތިން ބިލިއަން އެކްޓިވް ކަސްޓަމަރުން އުޅޭއިރު، އިންސްޓަގްރާމް މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު މުޅި ދުނިޔޭގައި 1.4 ބިލިއަން އަށް އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފްކުރި ޓްވިޓާއާ ވާދަވެރި ތްރެޑްސްގެ ވެސް ހިދުމަތް ކެނޑިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. މެޓާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވަޓްސްއެޕަށް އޭގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރެއެވެ/

މެޓާއަށް ކުރިމަތިވި މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ ޖެހިފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެފަހަރު ބާނީ މާކް ޒަކަބާގް ވަނީ އެކަމަށް މައާފަށް އެދިފައެވެ. އެފަހަރު ފޭސްބުކް، މެސެންޖާ، ވަޓްސްއެޕް އަދި އިންސްޓަގްރާމްގެ ހިދުމަތްތައް ގާތްގަނޑަކަށް ހަ ގަޑިއިރަށް ވަނީ މެދުކެނޑިފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ