- Advertisement -ad image

މޯލްޑިވިއަނުން ބޮޑު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ފްލައިޓްތައް އިތުރުކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ބޮޑު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވިއަނުން ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތައް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތައް އިތުރުކޮށްފައިވަނީ ޖުމްލަ ނުވަ ސެކްޓަރއަށް އަކަށެވެ. އެގޮތުން ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތައް އިތުރުކޮށްފައިވަނީ:

މާލެ – ގަން – މާލެ
މާލެ – ކުޅުދުއްފުށި – މާލެ
މާލެ – ހޯރަފުށި – މާލެ

މާލެ – މާވަރުލު – މާލެ

މާލެ – ފުނަދޫ – މާލެ
މާލެ – މާފަރު – މަޑިވަރު – މާލެ
މާލެ – ގަން – މާލެ
މާލެ – ހަނިމާދޫ – މާލެ
މާލެ – ފަރެސްމާތޮޑާ – މާލެ

މޯލްޑިވިއަނުން އިތުރަށް ބުނީ ފްލައިޓްތައް އިތުރުކޮށްފައވަނީ ސޫކުލް ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު އެކި ރަށްތަކަށް ދަތުރު ކުރާނެތީ، އެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ދާދި ފަހުން ވަނީ ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށާފައެވެ. ކޮލަމްބޯ ދަތުރުތަކުގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓެއްގެ އެންމެ ކުޑަ އަގަކީ 165 ޑޮލަރެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ