Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ރަޝިޔާއަށް އަޅަން ނިންމި ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވެއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޔޫރިޕިއަން ޔޫނިއަންއިން ރަޝިޔާ އާއި މެދުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެއްބަސްވުމާއެކު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

އީޔޫއިން އިއްޔެ އެއްބަސްވެފައިވަނީ ރަޝިޔާއިން ތެޔޮ އެތެރެކުރުރުން ހުއްޓާލުމަށެވެ. ރަޝިޔާއާ މެދު މި ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމާފައިވަނީ އެ ޤައުމުން ޔުކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

މި ނިންމުމާައި ގުޅޭގޮތުން އީޔޫގެ ރައީސް ޗާލްސް މައިކަލް ވިދާޅުވީ މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ޖި ވަގުތަށް ރަޝިޔާއިން 70 އިންސައްތަ ތެޔޮ އެތެރެކުރުން ހުއްޓުވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ޔޫރަޕަށް ރަޝިޔާއިން 90 އިންސައްތަ ތެޔޮ އތެރެކުރުން ހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މިއީ ޔޫރަޕިއަން ކައުންސިލުން ރަޝިޔާ އާއި މެދުގައި އެޅި ހަވަނަ ފިޔަވަޅެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ކައުންސިލުން ވަނީ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި އެ ޤައުމުން ތެޔޮ އެތެރެކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އަދި ރަޝިޔާއިން ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ދެއްކުމަށް އެއް މޭޒެއް ދޮށަށް އައުމަށް އެ ކައުންސިލުން ވަނީ ގޮވާލާފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ