- Advertisement -ad image

9 ލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތް މަސް ނިމެން ގާތްވެފައިވާއިރު މިހާތަނަށް 9 ލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ.

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިމަހުގެ 20 އާއި ހަމައަށް ވަނީ ރާއްޖެއަށް ނުވަލައްކަ އަށްސަތޭކަ އަށް ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.
މިހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ އެކަކުން ވިއްސަށް ވަނީ 87،597 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.
މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ އިންޑިއާއިންނެވެ. އެގޮތުން އެގައުމުން ވަނީ 132،151 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.
ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އަންނަމުންދަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުންނެވެ. އެގައުމުން ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުވެސް އުޅެނީ ލައްކައަކަށް ވުރެ މަތީގައެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ