- Advertisement -ad image

ޝާހުގެ “ޑަންކީ” ގެ ޓްރެއިލަރ މާދަމާ ފެންނާނެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޝާހުރުކް ހާންގެ “ޑަންކީ” ގެ ޓްރެއިލަރ މާދަމާ ރިލީސްކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ޝާހުގެ އެންމެ ފަހުގެ ދެ ފިލްމް ކަމުގައިވާ ފަތާން އަދި ޖަވާންގެ ބޮޑު ކާމިޔާބަށް ފަހު ފޭނުން ތިބީ “ޑަންކީ”ގެ ޓްރެއިލާގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. މި ފިލްމް އުފެއްދި ފަރާތްތަކުން ވަނީ ފިލްމްގެ ޑްރޮޕް 1،2 އަދި 3 ރިލީޒްކޮށްފައެވެ. ޕިންކްވިލާއިން ރިޕޯޓްކޯށްފައިވާ ގޮތުން މިފިލްމަށް ކިޔަނީ “ޑަންކީ ޑްރޮޕް 4” އެވެ. ހަބަރުތައް ބުނާގޮތުން ފިލްމް ރިލީސްކުރާނީ 16 ދުވަސް ފަހުންނެވެ. މި ފިލްމްގެ ތަރިންގެ ގޮތުގައި ވިކީ ކޯޝުއަލް، ބޫމަން އިރާނީ، ވިކްރަމް ކޯޗަރ އަދި އަނިލް ގްރޯވަރ މުހިންމު ރޯލުތަކުން ފެނިގެންދާނެއެވެ. މިފިލްމަކީ ރާޖުކުމާރު ހިރާނީ އަދި ޝާހުރުކުހާން އެކުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްކަމުން ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ މިފިލްމް ރިލީސްކުރާނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ