- Advertisement -ad image

ދީރަޖު ދޫޕަރ ކުންޑަލީބާގުޔާ ދޫކޮށްލަނީ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކަލަސް އިން ގެނެސްދޭ މަޝްހޫރު ޑުރާމާ ސީރީޒް ކުންޑަލީ ބާގުޔާގައި ކުޅެމުން އަންނަ ރޯލް ދޫކޮށްލުމަށް ދީރަޖު ދޫޕަރ ނިންމައިފިއެވެ. އެކްތަރ ކަޕޫރުގެ މި ޓީވީ ޝޯގައި ކަރަންލުތުރާގެ ރޯލް ދީރަޖު ކުޅެން ފަށާފައިވަނީ 2017 ގައެވެ.

ފަސް އަހަރު ފަހު ކުންޑަލަި ބާގުޔާ އިން ވަކިވާން ދީރަޖު ނިންމި އިރު ދީރަޖުގެ އަންހެނުން ވިނީ އަރޯރާ އިނީ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިވަގުތު ދިރިއުޅުމުގައި ދީރަޖު އެންމެ އިސްކަމެއް ދެނީ އަންހެނުންނާއެކު ވަގުތު ހޭދަ ކުރުމަށާއި ދަރިފުޅު ވިހަންވާއިރަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވަނީ 3 މަސް ފަހުން އަނެއްކާވެސް ދީރަޖު ކުންޑަލީ ބާގުޔާ އިން ފެންނާނެ ކަމަށެވެ. މިވަގުތު އޭނާ ބުރޭކެއް ނެގީއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ