- Advertisement -ad image

ޖަލަކްދިކްލާޖާ 10- މިތަރިން ފެނިދާނެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކަލަރސް ޓީވީގެ ޖަލަކް ދިކްލާޖާ 10 އަކުން ފެނިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ގިނަ ތަރިންތަކެއް ހާމަވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ނެށުމުގެ މި ހާއްސަ ޝޯއުން މިއަހަރު ތޭޖަސްވީ ޕްރަކާޝް ފެންނާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އަދާ ހާން، ސުރުބީ ޖޯޔިތީ، އެރިކާ ފެނާންޑޭސް، ސިމްބާ ނާގްޕާލް، ނިކީ ތަމްބޯލީ އަދި ދިވިޔަންކާ ފަދަ ފަންނާނުން ހިމެއެވެ.

ޖަލަކު ދިކްލާޖާ އަކީ މަޝްހޫރު ތަރިން އެކި ވައްތަރުގެ ނެށުންތައް ހުށަހަޅާދޭ ހާއްސަ ޝޯއެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަލަކް ދިކްލާޖާގެ ޝޯއެއް ގެނެސްދިނީ 2006 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

މީގެ ކުރިން މި ޝޯ ޖަޖްކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބަލާއިރު ފަރަހު ހާން، ޝިލްޕާ ޝެޓީ. ޖެކޮލިން ފެނަަރޑޭސް. ރެމޯ، މަދޫރީ، މަލައިކާ އަދި ކަރަން ޖޯހަރު ހިމެނެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ

This will close in 5 seconds