- Advertisement -ad image

މަރުގެ އިންޒާރު ލިބެން ފެށުމުން ސަލްމާން ހާންގެ ސެކިއުރިޓީވެސް ވަރުގަދަކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަލްމާން ހާން އަދި ބައްޕަ ސާލިމް ހާން އަށް މަރުގެ އިންޒާރު ލިބެން ފެށުމުން ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފިއެވެ. ލަވަކިޔުންތެރިއާ ސިދޫ އަށް ހަދާލި ގޮތް ހަދާނެ ކަމަށް ބުނެ ސާލިމް ހާންއަށް ޗިޓްއެއް ލިބިފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނއެވެ. މިމައްސަލަ މިހާރު ފުލުހަށް ހުށައަޅާފައިވާއިރު މީގެ ކުރިން 2018 ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ސަލްމާން ހާން އަށް މަރުގެ އިންޒާރުތައް ލިބިފައެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ތަރި ސަލްމާން ހާން އަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީވަމުންވެސް އަންނަ ފޭން ބޭސް ބޮޑު ތަރިއެކެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ