test
- Advertisement -ad image

ސޮނާކްޝީ އާއި ޒަހީރުގެ ކައިވެނިވެސް މިއަހަރު!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަދި ޒަހީރު އިގުބާލުވެސް މިއަހަރު ކައިވެނި ކުރާނެ ކަމަށް ހަބަރުތައް ބުނަން ފަށައިފިއެވެ. ދަ ނޯޓުބުކްގެ އެކްޓަރ ޒަހީރު އޭނާގެ އިންޓަރގުރާމްގައި އެކައުންޓުން ދެމީހުންގެ ވީޑިއޯއެއް ހިއްސާކޮށް ވަނީ ސޮނާކްޝީ ދެކެ އޭނާ ވާ ލޯބި ބަޔާންކޮށްދީފައެވެ. މި ދެ ތަރިންގެ ގުޅުން ރަސްމީކޮށް މީޑިއާ އަށް ހާމަކޮށްފައިވާއިރު މީގެ ކުރިން ސޮނާކުޝީ ވަނީ އޭނާ އެންގޭޖުވި ފޮޓޯތަކެއްވެސް ސޯޝަލް މީ ޑިއާއަށް ދޫކޮށްލާފައެވެ.

މީގެ ކުރިން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު ސިންގްގެ ކައިވެނި 2019ގައި ކުރެވުނީއްސުރެ ސޮނާކްޝީ ހުންނަނީ ކައިވެނި ކުރަން ކެތް މަދުވެފައެވެ. ސޮނާކްޝީއަކީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ސަތަރޭގެ ދަރިއެކެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ