test
- Advertisement -ad image

އުނޫޝާ އަދި ޝާންގެ ލަވަ ވަރަށް ހިތްގައިމު!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުނޫޝާ އަދި އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޝާން އާއި ދެމީހުން އެކުގައި ކިޔާފައިވާ ލަވަ ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

ކްރޮސްރޯޑް މޯލްޑިވްސްގައި ނަގާފައިވާ މި ހިތްގައިމު ލަވަ ހިންދީ ބަހުން ކިޔާފައިވާއިރު މި ލަވައިގެ ރެޕްބައި ކިޔާފައިވަނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ.

ޝާން އަދި އުނޫޝާ ކިޔާފައިވާ ލަވައިގެ ލިންކް https://youtu.be/w4AdHHXIGXY

މި ލަވައިގެ ވީޑިއޯ މިއަދު ޕްރިމިއަރ ކޮށްފައިވަނީ ޝާންގެ އޮފިޝަލް ޔޫޓިއުބް ޕޭޖްގައެވެ. މިލަވައިގައި ބިދަބިން ބޮޑުބެރު ގްރޫޕްގެ ބޮޑުބެރު ޖެހުން މިއުޒިކުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ލަވައިގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ދިވެހިން ކޮށްފައިވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ