- Advertisement -ad image

ޝާހިދު ދެން ފެންނާނީ ކޮށްކޮގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާއާއެކު!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޝާހިދު ކަޕޫ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނުން ގާތީ ކޮށްކޮގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަންނިޔާ ޕާންޑޭ އާއެކު ކަމަށް ބޮލީވުޑުގެ ބައެއް ހަބަރުތަކުން ބުނަން ފަށައިފިއެވެ.

ޝާހިދާއި އަނަންނިޔާ ވަނީ ދާސި ފަހުން ދުބާއީގައި ބޭއްވި އައިފާ އެވޯރޑްސްގައި ވަރަށް ފުރިހަމަ ނެށުމެއް ހުށަހަޅައިދީފައެވެ. އަނަންނިޔާ އާއެކު ފެނިދާނެތޯ ސުވާލުކުރުމުން ޝާހިދު ބުނީ އެ ފަދަ ސުވާލުތައް ކުރަންވީ ޑައިރެކްޓަރުންނާ ކަމަށެވެ.

ޝާހިދު އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ ޖާރޒީ އިންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ޝާހިދު ކުޅުނު އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމަކީ ކަބީރު ސިންގއއެވެ. މިއަހަރުވެސް ޝާހިދުގެ ދެ ފިލްމެއް ނިކުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެއިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 5 ނޮވެމްބަރުގައި ރިލީސްކުރާ ފަރުޒީ އާއި 10 ޑިސެމްބަރުގައި ނިކުންނަ ބްލަޑީ ޑެޑީއިންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ