- Advertisement -ad image

ބަނޑުބޮޑު އިރު އާލިޔާ އެންމެ ކާހިތްވަނީ ޓިރަމިސޫ!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ބްރަމާސްތްރާ އެކްޓްރެސް އާލިޔާ ބަޓް ބަނޑުބޮޑުކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އާލިޔާ ބަޓް ބަނޑުބޮޑުކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ އަލްޓްރާ ސައުންޑް ސްކޭންއަކާއެކު ކޮށްފައިވާ އިންސްޓަރގްރާމް ޕޯސްޓަކުންނެވެ.

އާލިޔާ ހޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ ފިލްމް ހާޓް އޮފް ސްޓޯން އެ ލޯންގް ސައިޑް ގަލް ގަޑޮޓް މިވަގުތު ހުރީ ލަންޑަނުގައެވެ.
އާލިޔާ ވަނީ ޓިރަމިސޫ ތައްޓަކާ ފޮތެއް އެކުގައިވާ ފޮޓޯއެއް އޭނާގެ އިންޓަރ އަށް ދޫކޮށްލާފައެވެ. ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެކުގާ އުޅުމަށް ފަހު އާލިޔާ އާއި ރަންބީރު ކައިވެނިކުރީ އެޕްރީލް 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ

This will close in 5 seconds