- Advertisement -ad image

ރަންބީރަށް ބަލަމުން ދަނިކޮށް އަހަރެން އެކްސިޑެންޓްނުވީ ކިރިޔާ: ދިޝާ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރަންބީރުގެ ޕޯސްޓަރަކަށް ބަލަމުންދަނިކޮށް އެކްސިޑެންޓް ނުވީ ހަމަ ކިރިޔާ ކަމަށް ދިޝާ ޕަޓާނީ ބުނެފިއެވެ.
އަރަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ބަތަލާ މިހެން ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ ސެލެބްރިޓީ ކްރަޝް އާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެމުންނެވެ.
އެގޮތުން ދިޝާ ބުނީ އޭނާ އަކީ ރަންބީރު ކަޕޫރުގެ ބޮޑު ފޭން އެއް ކަމަށެވެ. އަދި ސުކޫލް ދުވަސްވަރު އޭނާގެ ސުކޫޓީގައި ދަނިކޮށް ހަރުކޮށްފައި އިން ރަންބީރުގެ ޕޯސްޓަރެއް ފެނި އެއަށް ބަލަމުންދަނިކޮށް އެކްސިޑެންޓް ނުވީ ހަމަ ކިރިޔާ ކަމަށް ދިޝާ ބުންޏެވެ.
ދިޝާ ޕަޓާނީ އަންނަނީ ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމްތަކެއް ކުޅެމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ