Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރެވުމުން ކިމް ބުނީ އޭނާ އަކީ އެންމެ “ލަކީ” މީހާ ކަމަށް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސައުތު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ޕޮޕް ބޭންޑް ލަވަކިއުންތެރިޔާ ދާއުދު ކިމް އުމުރާގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްފިއެވެ. ކިމް އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކޮށްފައިވަނީ 2019 އަހަރުއެވެ. ޔޫޓިއުބަރ ކިމް އޭނާގެ ޝުއޫރުތައް ފާޅުކޮށްފައިވަނީ މާތްވެގެން މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ބިމަށްގޮސް އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކޮށް ގެފުޅު ކުރިމަތީ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދޫކޮށްލަމުންނެވެ.

“އަހަންނަކީ މިވަގުތު މި ކައުނުގައިވެސް ހުރި އެންމެ ބޮޑު ނަސީބުވެރިޔާ” ކިމް ބުނެފައިވެއެވެ.

ކިމް ވަނީ ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައިވެސް އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ތަހުނިޔާ ކިއުމުގެ ގޮތުން މަދީނާގެ މިސްކިތް ކުރިމަތީ ހުރެ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް އިސްޓަރގްރާމްއަށް ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ޖޭ ކިމްގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ކަން ހޯދަމުން އައި މި ލަވަކިއުންތެރިޔާ އޭނާގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ 2019ގައި އިސްލާމްވުމަށް ފަހުއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ