- Advertisement -ad image

ފުލުހުން ޓޭޒާ ގަން ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ހައިވިޒިބިލިޓީ ޕޮލިސިން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާއިރު ކޮންޑަކްޓަޑް އެނަރޖީ ވެޕަން (ޓޭޒަރ) މިއަދުން ފެށިގެން ގެންގުޅޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.
އެގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ ހައިވިޒިބިޓީ ޕޮލިސިން ޑިޕާޓްމަންޓަކީ އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކުށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ، ޚާއްސަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ބަހާއެއް ކަމަށެވެ.
އަދި އެޗް.ވީ.ޕީ.ޑީއިން މިހާރު މަސަކަތްކުރާނީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކުށުގެ މާހައުލުގައި އުޅޭ ގުރޫޕުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އާންމުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކަންވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1 ޚިޔާލު

  1. އޮޅިގެންވެސް އަޅުގަޑައް ތީގެން އިލެކްޓުރިކުސޮކުނުދޭތި މަރުނުވެ ސަލާމަތް ވެއްޖެނަމަ ހުވަފެންދަެްކާލާނަން

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ