- Advertisement -ad image

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ޓިކެޓް ރިޒާގެ ކޮށްކޮއަށް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނީ މަރުހޫމް އިބްރާހިމް ރިޒާގެ ކޮށްކޮ ހަސަން ރިޒާ ކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.
ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަކަށް ހުންނަވާތާ 14 އަހަރުވެފައި ވަނިކޮށް އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާ ރިޒާ އަވަހާރަވީ ފެބުރުއަރީ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
އެހެން ކަމުން އެޕްރީލް 15 ވަނަ ދުވަހު އެ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލުމުން އެ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ހަމައެކަނިހަސަން ރިޒާއެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ