- Advertisement -ad image

ކޮލަމާފުށީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ގއ ކޮލަމާފުށީގައި ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ތަނެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ އެ ތަނުގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވާތީ ފުލުހުންނާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ..

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ