- Advertisement -ad image

މެއި 6 ގައި ތިންދާއިރާއެއްގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަނީ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


މި އަންނަ މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ތިން ދާއިރާއެއްގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.
އެގޮތުން އީސީން ބުނީ ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަނާއި ވ. ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު އަދި އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިހާބު ކުރުމުގެ ވޯޓުލުން އެ ދުވަހު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.
އެގޮތުން ރަކީދޫ ކައުންސިލަށް އަންހެން މެމްބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭއިރު، ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް 5 މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހެއެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ