- Advertisement -ad image

ދިވެހިންގެ ނަމުގައި ފަލަސްތީނުގައި އެޅިގެންދާ ފުރަތަމަ މިސްކިތް! އެހީވާން ބޭނުންނަމަ މި އޮތީ ހަދާނެ ގޮތް!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ދިވެހިންގެ ނަމުގައި ފަލަސްތީނުގައި އެޅިގެންދާ ފުރަތަމަ މިސްކިތަށް އެހީވާން ބޭނުންނަމަ އެ ފުރުސަތު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.
އެގޮތުން އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ ތަޖްރީގެ ތެރެއިން މިހާރު އިއުލާން ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮޖްކްޓް ތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިންގެ ހިތުގައި ހާއްސަ ލޯތްބެއް ޖެހިފައިވާ ފަލަސްޠީނުގައި ބިނާކުރެވޭ މިސްކިތެއް ވާނީ ހިމަނާފައި ކަމަށެވެ.
އަދި މި މިސްކިތް އިންނާނެގޮތުގެ ތްރީޑީ ކުރެހުމެއް ވެސް އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ އާއްމުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މަސްޖިދުލް ގުއްދޫސްގައި ހިމެނޭނީ 700 އަކަމީޓަރު ކަމަށާއި މި މިސްކިތް ހުންނާނީ 3 ބުރިއަށް ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.
އަދި 4 ފާހާނާ އާއެކު ވުޟޫކުރާތަނަކާއި ހުންނައިރު އެއްފަހަރާއި 11 ހާސް މީހުންނަށް މި މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އައިއޭސީން ހާމަކުރެއެވެ.
މި މާތް މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް
7770000062742 އެޖަމިއްޔާގެ އެކައުންޓް ނަމްބަރަށް ފައިސާ ފޮނުވާނީ ސަދަގާ ޖާރިޔާ ލޭބަލްކޮށްފައި ކަމަށް އައިއޭސީން ހާމަކުރެއެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1 ޚިޔާލު

  1. ވ ރަގަޅު ސަވާބާ ދަރުމަލިބިގެންދާނެކަމެއް. انشاالله އކަމަކު އނުބާާ ޔަހޫދީންތައއ އެމިސްކިތުގަ ނަމާދެއްވެސް ނުކޮންއުޅެނިކޮންކަށް ނޭގެ ބިމާހަމަކުރާނީ ދުނިޔޭގެއެއްމެނަށް ުުރެއެމީހުން ާރ ުގަދަވެގެންއެއުޅެނީކީވެތަ

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ