- Advertisement -ad image

ހިޔާ ޓަވަރު 7 ގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ހުޅުމާލެ ފޭސް ދެއެއްގައި ހުންނަ ހިޔާ ޓަވަރު 7 ގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅެނީ ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޓަވަރު 7 ގެ ފުރަމަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ އެޕާޓްމަންޓެއްގައެވެ.

މިމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ވަނީ ޓަވަރު ފަހެއްގެ 17 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ 2-17-5 ނަމްބަރު އެޕާޓްމަންޓްގެ ބެލްކަނީގައިވެސް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ