- Advertisement -ad image

މި އަހަރުގެ ކެމްބްރިޖް އައިޖީސީއެސްއީ, ޖީސީއީ އޯލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނު ފަށައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިއަހަރުގެ އޯލެވެލް، އައި.ޖީ.އެސް.އީ އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގައި މިއަހަރު 6107 ކެންޑިޑޭޓުން ބައިވެރިވާ ކަމަށާއި މިއީ ކުރީ އަހަރާ ބަލާއިރު 444 ކެންޑިޑޭޓުން އިތުރު އަދަދެއް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން ހާމަކުރެއެވެ.

ކޭމްބްރިޖް އައި.ޖީ.އެސް.އީ އިމްތިޙާނުގައި މިއަހަރު 6698 ކެންޑިޑޭޓުން ބައިވެރިވެއެވެ. ކުރީ އަހަރާ ބަލާއިރު މިއަހަރު 759 ކެންޑިޑޭޓުން އިތުރެވެ.

މި އިމްތިޙާންތައް ކުރިއަށްދާނީ 25 އެޕްރީލް 2023 އިން 8 ޖޫންގެ ނިޔަލަށެވެ.

މިއަހަރުގެ އިމްތިޙާނު ފަށާފައިވަނީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ކަރުދާސް 1 އިންނެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ