- Advertisement -ad image

ހަތަރު މީހުން އަރުވައިގެން ސައިކަލު ދުއްވި ބިދޭސީ މީހާ ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


މާލޭގައި ހަތަރު މީހުން އަރައިގެން ސައިކަލު ދުއްވުމުން ބިދޭސީ މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ ދެމީހުންނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އަރުވައިގެން ސައިކަލު ދުއްވަމުންދިޔަ މީހަކު މިއަދު މާލެއިން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
އަދި ސައިކަލު ދުއްވި ބިދޭސީ މީހާއާމެދު ޓުރެފިކް ގަވައިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅައި ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރެއެވެ.
ފަހަކަށް އައިސް މާލޭގައި އެކި ކަންކަމުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ދެމީހުންނަށްވުރެ ގިނައިން ސައިކަލަށް އަރުވައިގެން ދުއްވާ މައްސަލަތައް ދަނީ ފެންމަތިވަމުންނެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ