- Advertisement -ad image

“ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް” ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


“ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް” ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ދީފިއެވެ.
އެގޮތުން އީސީން ބުނީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ހ.ސީވީޑް، ހަސަން ލަތީފަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.
އެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އީސީން މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި އީސީގެ ނައިބުރައީސް އިބްރާހިމް ހަބީބު ވިދާޅުވީ، ޕާޓީއަށް މަދުވެގެން 3000 މެމްބަރުން ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ތިން މަސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި އެ އަދަދަށް މެމްބަރުން ހަމަ ކުރުމުން ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަށް އެ ޕާޓީއަށް ދައުވަތު ދޭނެ ކަމަށެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ