- Advertisement -ad image

ތިނަދޫ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ގދ.ތިނަދޫގެ ގެއެއްގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން 48 އަހަރުގެ ބޭރު ފިރިހެނެކެވެ. މިކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކުރީ، މިއަދު 1:30 ހާއިރެވެ.
އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދިި ލިބިފައިނުވެއެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ