- Advertisement -ad image

ޕާކިސްތާނުގައި ވޯޓުލާ ވަގުތަށް އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޕާކިސްތާނުގައި މިއަދު ކުރިއަށްދާ ޕާލިމެންޓް އިންތިހާބުގައި އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ވޯޓުލާން ދާއިރު، ޕާކިސްތާނުގައި މޮބައިލް ކޯލްތަކާއި ޑޭޓާގެ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

ދާޚިލީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވީ މި ފިޔަވަޅަކީ ދާދި ފަހުން އެގައުމުގައި ހިނގި ޓެރަރިޒަމްގެ ހާދިސާތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

މި އިންތިޚާބަކީ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއަކަށް ބަދަލުވި އިމްރާން ޚާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކުން މަގާމުން ދުރުކުރިތާ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ އަހަރު ފަހުން ބޭއްވި އިންތިޚާބެކެވެ.

އިމްރާން މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުގައި ޖަލަށް ލައި، އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުން މަނާކޮށްފަ އެވެ.

ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ނަވާޒް ޝަރީފް ވެސް ވޯޓުލައްވާ މި އިންތިހާބަކީ ޕާކިސްތާނުގައި މިހާތަނަށް އޮތް އެންމެ އިތުބާރު ކުރެވޭ އިންތިހާބެއް ކަމަށް ގިނަ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ.

މި އިންތިހާބަށް ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާއިރު، ވައިފައި ނެޓްވޯކްތައް އަދިވެސް މަސައްކަތް ކުރާ ތަން ފެނުނު ނަމަވެސް ކޯލާއި ޑޭޓާގެ ހިދުމަތް ވެސް ވަނީ މެދުކަނޑާލައިފަ އެވެ.

ލާހޯރު ސިޓީގައި ވޯޓުލާ ގިނަ ބަޔަކާއި ހަވާލާދީ ބީބީސީއިން ވަނީ އިންޓަނެޓް ކަނޑާލުމުގެ ސަބަބުން ޓެކްސީތައް ބުކްކޮށްގެން ވޯޓުލާން ދިއުމާމަށް ހުރަސްއެޅި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ދާންވީ ކޮން ގަޑިތައް ކޯޑިނޭޓް ކުރުމަށް ދަތިވެފައިވާކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

އެ ޤައުމުގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ ދާދި ފަހުން އެގައުމުގައި ހިނގި ޓެރަރިޒަމްގެ ހާދިސާތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަގުހުރި ފުރާނަތަކެއް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އަމަން އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށާއި ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އިންތިހާބާއި ދިމާކޮށް ބަލޫޗިސްތާން ޕްރޮވިންސްގައި އިއްޔެ ދިން ދެ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 28 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަރާލާފައިވާ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޭނަޒީރު ބުއްޓޫގެ ދަރިކަލުން ބިލާވަލް ބުއްޓޫ ޒަދާރީ ވެސް ވަނީ “ވަގުތުން” އިންޓަރނެޓްގެ ހިދުމަތްތައް އަލުން ދޭން ގޮވާލައިފަ އެވެ. އެންމެ އިސް މަގާމަށް ވެސް ވާދަކުރައްވާ ބިލާވަލް ބުއްޓޫ ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ޕާކިސްތާން ޕީޕަލްސް ޕާޓީ (ޕީޕީޕީ) އިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށާއި ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅީ ހިދުމަތްތައް އަލުން ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ

This will close in 5 seconds