Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގައި ޝަހީދުކޮށްލި މީހުންގެ އަދަދު 29 ހާހުން މައްޗަށް އަރައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދިން ހަތް ހަމަލާއެއްގައި، ފަލަސްޠީނުގެ 86 މީހަކު ޝަހީދުވެ، 131 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާކަމަށް މެޑިކަލް އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 29،692 އަށް އަރާފައިވާއިރު، އިތުރު 69،879 މީހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޣައްޒާގެ ލޯކަލް ހެލްތު އޮތޯރިޓީން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

އެމްބިއުލެންސާއި ރެސްކިއު ޓީމްތަކަށް މަރުވި މީހުންނާ ހަމައަށް ވާސިލުވުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާއިރު، އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ ހަމަލާތައް މަދަނީ ދިފާއީ އަދި މެޑިކަލް ސިފައިންނަށް ދަނީ އަމާޒުކުރަމުންނެވ. އަދިވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަރުވެފައިވާ ހަށިތައް ކުނިތަކުގެ ދަށުގައި ތާށިވެފައި ނުވަތަ މަގުތަކުގައި ފެތުރިފައިވާކަމަށް ވަފާ ނިއުސް އެޖެންސީގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދިން ޙަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ވަށާލާފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުން ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭހުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ އެތެރޭގެ ހާލަތު ޑިސްޕްލޭސްމަންޓަށް ވެއްޓިފައިވާއިރު، އެންކްލޭވްގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެފައި ކަމަށް އދއިން ބުނެއެވެ.

1948 ވަނަ އަހަރު އިސްރާއީލު އުފެދުނު ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގެ މައްސަލާގައި އދ.ގެ އެންމެ މަތީ ޝަރުއީ އިދާރާ ކަމަށްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިޒްރޭލުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޖަރީމާހިންގުމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ