- Advertisement -ad image

ލަންކާގެ ނޯލިމިޓް ފިހާރައިގެ އައުޓްލެޓެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ވެއްލަވައްތާގައި ހުންނަ ނޯލިމިޓް ޝޮޕިންކޮމްޕްލެކްސްގައި ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

މި  އަލިފާން ނިއްވުމަށް ކޮލަމްބޯ މުނިސިޕަލް ކައުންސިލާއި ދޭހިވާލާ-މައުންޓް ލެވީނިއާ މުނިސިޕަލް ކައުންސިލާ ގުޅިފައިވާ ޖުމްލަ އެގާރަ ފަޔަރ ޓްރަކް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ކޮލަމްބޯ ފަޔަރ ބްރިގޭޑުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި އަލފާންގަނޑު މިހާރުުވަނީ ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައެވެ. އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު އަދި ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު، އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ