test
- Advertisement -ad image

ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓެއް ވަރުގަދަ  ޓާބިއުލެންސެއްގައި ޖެހި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓެއް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް ދިމާވި ޓާބިއުލެންސެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް ތިން މިނެޓުގެ ތެރޭގައި 6،000 ފޫޓު ތިރިއަށް ވެއްޓިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފި އެވެ.

މި ހާދިސާގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މީހަކު މަރުވެ، އެތައް ފަސިންޖަރުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެއާޕޯޓުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އުމުރުން 73 އަހަރުގެ އެ މީހާ މަރުވެފައިވަނީ ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަން ކަށަވަރު ނުވާ ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ނަން އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

211 ފަސިންޖަރުންނާއި 18 ފަޅުވެރިންނާއެކު ލަންޑަނުގެ ހީތްރޯ އެއާޕޯޓުން ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރި ބޮއިން 777 ފްލައިޓް ތޫފާނެއްގައި ޖެހި ވަނީ ޑައިވާޓްކޮށް ބެންކޮކަށް ޖައްސާފައެވެ..

ސުވަރްނަބޫމީ އެއާޕޯޓުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ކިޓިޕޮންގް ކިޓިކަޗޯން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވިދާޅުވީ ކުއްލިއަކަށް ފްލައިޓް ވެއްޓުނީ ފަސިންޖަރުންނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދެމުން ދަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

އަދި ހަތް ފަސިންޖަރުންނަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ އިރު 23 ފަސިންޖަރުންނާއި ނުވަ ފަޅުވެރިއަކަށް އާދައިގެ އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މަދު ޒަހަމްތައް ހުރި 16 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދީފައިވާއިރު 14 މީހަކަށް އެއާޕޯޓުން ވަނީ ފަރުވާ ދީފަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މީހާއަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފެނުނު ނަމަވެސް މެޑިކަލް އޮތޯރިޓީން އެކަން ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ފަހުން ސަމިޓިވޭޖް ސްރީނާކަރިން ހޮސްޕިޓަލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެތަނުގައި 71 މީހަކަށް ފަރުވާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ހަ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދަދުތަކުގައި ހުރި ތަފާތުތަކުގެ ތަފްސީލެއް ނުލިބެ އެވެ.

ފްލައިޓްރާޑާ24 އިން ނަގާފައިވާ ޓްރެކިން ޑޭޓާތަކާއި އެނަލައިޒްކޮށްފައިވާ ޑޭޓާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެސްކިއު321 ވެއްޓިފައިވަނީ 37،000 ފޫޓު އުސްމިނުގައި ދަތުރުކުރަނިކޮށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ