test
- Advertisement -ad image

އިސްރާއީލު ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ފަލަސްތީނުގެ 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިސްރާއީލުން ހިފާފައިވާ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖެރީކޯގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ އަކަބަތު ޖަބްރް ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް އިސްރާއީލު ސިފައިން މިއަދު ހަވީރު ދިން ހަމަލާއެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ 15 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ޝަހީދުކޮށް، އިތުރު ކުއްޖަކު ކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މަސްދަރުތަކުން ބުނެފި އެވެ.

ވަފާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިސްރާއީލުގެ އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އެ ކޭމްޕަށް ވަދެ، އުމުރުން 15 އަހަރުގެ އަޝްރަފް ހުމެދާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ފަލަސްތީނުގެ ދެ މީހަކަށް ބަޑިޖެހީ ކޭމްޕުގެ ހުޅަނގު ގަބުރުސްތާނު ކައިރީގައި އުޅެނިކޮށެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާ އަށް ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް ފަހު ޝަހީދުވެފައިވާ ކަމަށް ވަފާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ރެޑް ކްރެސެންޓުން އިތުރަށް ބުނީ، ސިފައިން އެ ދެ މީހުން ގެންދިއުމުގެ ކުރިން، އިޒްރޭލުގެ އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން ވަނީ އެ މީހުންގެ ޓީމުތައް ޒަހަމްވި މީހުންނާ ހަމައަށް ގޮސް އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ސިއްހީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުރަސް އަޅާފައި ކަމަށެވެ.

އޭގެ ފަހުން އިސްރާއީލު ސިފައިން ގޮވައިގެން ދިޔަ ހަމެދާތު ވަނީ އޭނާގެ ޒަހަމްތަކުގެ ސަބަބުން ޝަހީދުވެފައި ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ޒަހަމްވި ދެވަނަ މީހާ ވެސް އިސްރާއީލު ސިފައިން ގެންގޮސްފައިވާއިރު އޭނާގެ ސިއްހީ ހާލަތު އަދި ވެސް ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ