Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ޙައްޖު ހުތުބާ ތަފާތު 20 ބަހަކުން ގެނެސްދެނީ!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މައްކާ – ޙައްޖު ދުވަހުގެ ޚުޠުބާ 20 ބަހަކަށް ތަރުޖަމާކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ދެ ޙަރަމްގެ ކަންކަމާ ބެހޭ ޖެނެރަލް ޕްރެޒިޑެންސީގެ ލެންގުއޭޖްސް އެންޑް ޓްރާންސްލޭޝަން އޭޖެންސީން ބުނެފިއެވެ.

މިއީ މާތްވެގެންވާ ދެ ޙަރަމްގެ ތަރުޖަމާ ޕްރޮޖެކްޓްގައި އެ އެޖެންސީން ކުރާ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތެވެ. ބަހާއި ތަރުޖަމާގެ ޑެޕިއުޓީ ޖެނެރަލް ޕްރެޒިޑެންޓް އަހުމަދު އަލް ހާމިދީ މީގެކުރިން ވިދާޅުވީ މި ތަރުޖަމާ އަކީ މި އަހަރަށް އެ އެޖެންސީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނާ ގުޅިފައިވާ ތަރުޖަމާއެއް ކަމަށެވެ.

މި ޚުޠުބާ ފަރަންސޭސި، އިނގިރޭސި، ފާރިސީ، އުރުދޫ، ހައުސާ، ރަޝިޔާ، ތުރުކީ، ޕަންޖާބީ، ޗައިނީޒް، މެލޭ، ސްވާހިލީ، ސްޕެނިޝް، ޕޯޗުގީޒް، އަމްހާރިކް، ޖަރުމަން، ސްވިޑިޝް، އިޓަލީ، މަލަޔާލަމް، ބޮސްނިއާ އަދި ފިލިޕީންސް ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މަނާރަތުލް ހަރަމައިން ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމްތައްް ކަމަށްވާ، ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ރަސޫލާގެ ސުންނަތާއި ގުޅޭ މައިލޫމާތު ގެނެސްދޭ ޗެނަލްތަކުންނާއި، 10 އެފްއެމް ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންތަކުން ޚުޠުބާ ގެނައުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ