- Advertisement -ad image

މިހާތަނަށް 20 ގައުމަކުން މަންކީޕޮކްސް ފެނިއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޔޫރަޕްގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދިޔަ މަންކީޕޮކްސް މިހާތަނަށް 20 ޤައުމަކުން ފެނިއްޖެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން މި ވައިރަސް ފެތުރުނު ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމެއްކަމަށްވާ ޔޫއޭއީ ވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިޒްރޭލް، އާރޖެންޓީނާ، ކެނެޑާ، ޔޫއެސް، ޖަރުމަން، ފްރާންސް ފަދަ ޤައުމުތައް ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ.

މަންކީޕޮކްސްގެ މިހާތަނަށް 100އަށް ވުރެ ގިނަ ކޭސް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. ގައިގަޔަަށް އަރާ މިބައްޔަކީ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ނޫންކަމަށް މީގެކުރިން ވެސް ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދޖ ސްމޯލް ޕޮކްސް ވެކްސިން ޖަހައިގެން މަންކީޕޮކްސްއިން ދިފާއު ވެވިދާނެކަން ވެސް ވަނީ ހޯދިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ