Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

އިންޑިޔާއިން، ހަކުރު އެކްސްޕޯޓްކުރުންވެސް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ހަކުރު އުފައްދާ ޤައުމުކަމަށްވާ އިންޑިޔާއިން އެހެން ޤައުމުތަކަށް ހަކުރު އެކްސްޕޯޓްކުރާ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފި އެވެ.

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރާއި ހަމަޔށް ދެން އެ ޤައުމުން އެހެން ޤައުމުތަކަށް ވިއްކޭނީ 10 މިލިޔަން ޓަނުގެ ހަކުރު ކަމަށެެވެ.ހަމައެހެންމެ، ހަކުރު އުފައްދާ ވިއްކާ ފަރާތްތަކުންވެސް ހާއްސަ ހުއްދައެއް ނެގުމަށް ވަނީ އަންގާފަ އެވެ.

ޔުކެރެއިން ރަޝިޔާ ހަނގުރާމަ އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގެ އިގްތިސާދަށް ވަނީ ލޮޅުން އަރާފަ އެވެ. އަދި އަށް އަހަރަށް ފަހު މިއަހަރުގެ ޢޭޕްރީލްގައި އޭޝިޔާގެ އެންމެ ބޮޑު އިގްތިސާދީ ރީޓެއިޓް އިންފްލޭޝަން ރޭޓްވަނީ 7.8އަށް ގޮސްފަ އެވެ.

އިންޑިޔާއިން ދާދިފަހުން ވަނީ ހަނޑޫ ވިއްކުންވެސް ކޮންޓްރޯކް ކޮށްފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ