- Advertisement -ad image

މިހާތަނަށް މަންކީޕޮކްސްގެ 900 އަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް ފެނިއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ މަންކީޕޮކްސްގެ 900 އަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް މިހާތަނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ދުނިޔޭގެ 30 ގައުމަކުން ވަނީ މި ބަލު ޖެހިފައިވާ މީހުން ފެނިފައެވެ.

މިއީ ރާމާ މަކުނު ފަދަ ޖަނަވާރުންގެ ގައިން އިންސާނުންނަށް ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. އެމެރިކާއިން އެކަނިވެސް ވަނީ މިބަލީގެ 25 ކޭސް މިހާރު ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އެމެރިކާގެ 12 ސްޓޭޓަކުން މަންކީޕޮކްސް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

މިހާތަނަށް މަންކީޕޮކްސް ޖެހިގެން ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން މިހާކު މަރުވެފައިއެއް ނުވެއެވެ. މިހާތަނަށް މި ބަލި ޖެހުނު އެންމެންވެސް ވަނީ ބަލިން ފަސޭހަވެފައެވެ. މިއީ ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ކަމުން 21 ދުވަސް ވަންދެން ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަންޖެހެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ