- Advertisement -ad image

މިއަހަރުގެ ހައްޖު ދުވަހުގެ ހުތުބާ 10 ބަހަކަށް ތަރުޖަމާ ކުރާނެ!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖު ދުވަހުގެ ހުތުބާ 10 ބަހަކަށް ތަރުޖަމާ ކުރާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން ހައްޖު ދުވަހުގެ ހުތުބާ ތަރުޖަމާ ކުރާނީ އިނގިރޭސި، މެލޭ، އުރުދޫ، ޕާރސިއަން، ފްރެންޗް، ޗައިނީޒް، ޓާރކިޝް، ރަޝިއަން، ހައުސާ އަދި ބެންގާލީ ބަހަށެވެ. މިހާރު 10،000 އަށްވުރެ ގިނަ ހައްޖާޖީން މިހާރުވެސް މައްކާއަށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ. މިއަދު މައްކާއަށް ގޮސްފައިވަނީ އިރާންގެ ހައްޖުވެރިންނެވެ.

މިއަހަރުގެ ހައްޖު ދުވަހަކީ ޖުލައި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހެވެ. މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް މައްކާ އަށް ދާނީ 1 މިލިއަން ހައްޖުވެރިންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 390،000 މީހުން ހިމެނެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ

This will close in 5 seconds