- Advertisement -ad image

އިންޑިޔާއިން އިއްޔެ އެކަނިވެސް 9،000އަށް ވުރެ ގިނަ ކޮވިޑް ކޭސް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިންޑިޔާއިން އިއްޔެ އެކަނިވެސް 9923 މީހުން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

ކޮވިޑް ކޭސްތައް މަދުވުމަަށްފަހު މި ދުވަސްކޮޅު އަނެއްކާވެސް ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފަށާފަ އެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ އިންޑިޔާއިން ވަނީ މި ބަލީގައި 17 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.

އިންޑިޔާއިން މިހާތަނަށް 4,33,19,396 ކޮވިޑް ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. އޭގެތެރެެއިން 79,313 ކޭސްއަކީ މިހާރު އެކްޓިވް ކޭސްތަކެވެ.

އެ ޤައުމުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޕޮޒިޓިވްވާ އިންސައްތަ އުޅެނީ 2.55ގަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ