test
- Advertisement -ad image

ރަޝިޔާ-ޔުކްރެއިން ހަނގުރާމަ: 50 މިލިޔަން މީހުން ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގައި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރަޝިޔާ އިން ޔުކްރޭނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން 50 މިލިޔަނާއި ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން ބނޑުހައިހޫނުކަމާއި ހަނގުރާމަކުރަމުންދާކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފި އެވެ.

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ސެކްރެޓަރީ އެންޓޮނީ ބްލިންކެން ބުނިގޮތުގައި މި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޔުކްރޭނަށް ވަނީ ކާބޯތަކެތި ލިބުން ދަތިވެފަ އެވެ. އަދި އެހެން ޤައުމުތަކުން ވެސް އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކު ބަނޑުހައިހޫނުކަން ތަހައްމަލް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާގެ ލަައިންސާނީ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ޔަުރަޕިއަން ޔޫނިއަންއިން ވެސް ވަނީ ރަޝިޔާ އާމެދުގައި ފިޔަވަޅު އަޅާފަ އެވެ. މީގެތެރޭގައި ވަގުތީގޮތުން ރަޝިޔާއިން ތެޔޮގަތުން މަނާކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

ޔޫކްރޭން ދިފާއުކުރުމުގައި އަސްކަރީ ހަތިޔާރު އެ ގައުމަށް ފޮނުވުމުގެ އިތުރުން، އިގްތިސާދީ ދަތިތައް ފިލުވައިދިނުމަށް ވެސް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ