- Advertisement -ad image

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސް، “ކޮޕް-27” ސަމިޓް މިސްރުގައި ފަށައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އ.ދގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސް، “ކޮޕް-27” ސަމިޓް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. 

މިސްރުގައި ކުރިއަށްދާ މި ސަމިޓުގައި ދުނިޔޭގެ 120 އަށްވުރެ ގިނަ ލީޑަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި ސަމިޓް މިސްރުން ހޯސްޓްކުރާއިރު، މިސަމިޓް ކުރިއަށްދާނީ މިމަހުގެ 6 އިން 18 ޝަރްމުއްޝައިޚުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައެވެ.

އ.ދގެ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސްގައި ހިމެނެނީ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް (ކޮޕް 27) ގެ 27 ވަނަ ސެޝަނާއި، ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯލް (ސީއެމްޕީ 17) ގެ ބައިވެރިންގެ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސްގެ 17 ވަނަ ސެޝަނާއި، ޕެރިސް އެގްރީމެންޓް (ސީއެމްއޭ 4) ގެ ބައިވެރިންގެ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސްގެ ހަތަރު ވަނަ ސެޝަނެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ